TSFS 2016:40
Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande av nationella luftvärdighetshandlingar för svenskregistrerade luftfartyg som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:40

I kraft 2016-07-01. PDF 286 kB

Ändringar

TSFS 2018:34

I kraft 2018-05-01. PDF 135 kB.

Ändr. 1, 4 och 5 §§ samt p. 4 och 7 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.