LFS 1999:175
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart – Materielbestämmelser (BCL-M) 1.9

Författningen upphävd 2016-07-01 genom TSFS 2016:40

Dessa föreskrifter gäller import av flygmateriel.

Grundform

LFS 1999:175

I kraft 2000-01-01. PDF 40 kB