TSFS 2022:48
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för nationella järnvägssystem

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för ansökan om 1. prövning av behovet av nytt godkännande vid nybyggnad eller ombyggnad av fasta installationer enligt 3 kap. 1 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, 2. tillfälligt godkännande av fasta installationer enligt 3 kap. 3 § lagen om nationella järnvägssystem, och 3. godkännande av fasta installationer enligt 3 kap. 1 § lagen om nationella järnvägssystem. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om utomstående granskare enligt 3 kap. 9 § lagen om nationella järnvägssystem.

Grundform

TSFS 2022:48

I kraft 2022-06-01. PDF 138 kB