TSFS 2012:33
Transportstyrelsens föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fordons beskaffenhet enligt 13 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg avseende säkerhetsbesiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon. Föreskrifterna ska inte tillämpas för sådana fordon som framförs med högst 20 km/tim och som antingen 1. används inom ett område där övrig trafik stängts av, 2. används inom ett område där övrig trafik enbart sker med körning på sikt, 3. saknar spårgående hjul med betydelse för framdrivning eller bromsning, eller 4. bogseras.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:33

I kraft 2012-05-31. PDF 47 kB

Ändringar

TSFS 2022:44

I kraft 2022-06-01. PDF 117 kB.

Upph. 8 §; ändr. 1 §; ny 1 a §.