TSFS 2022:33
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om att bli utsett organ

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökan om att bli utsett organ. Uppfyller sökanden de föreskrivna kraven ska Transportstyrelsen enligt 5 kap. 2 § järnvägsteknikförordningen (2022:417) besluta att utse organet.

Grundform

TSFS 2022:33

I kraft 2022-06-01. PDF 132 kB