TSFS 2017:75
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid rapportering av händelser enligt 10 kap. 8–10 §§ luftfartslagen (2010:500) och 10 kap. 9 § luftfartsförordningen (2010:770).

Grundform

TSFS 2017:75

I kraft 2017-09-01. PDF 288 kB