TSFS 2009:44
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler

Av 1 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) framgår att Transport-styrelsen ska publicera de internationella reglerna till förhindrande av kollisioner till sjöss i svensk översättning i Transportstyrelsens författnings-samling. Översättningen av de internationella reglerna till förhindrande av kollisioner till sjöss finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:44

I kraft 2009-07-01. PDF 308 kB

Ändringar

TSFS 2010:76

I kraft 2010-06-01. PDF 108 kB.

Ändr. ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna samt regel 23 d 2 och regel 38 i bilaga 1; ny rubrik närmast före ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

TSFS 2021:102

I kraft 2021-12-15. PDF 156 kB.

Ändr. 5 §, bilaga 1 och 2.