LFS 2007:45
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om avancerad flygning

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utförande av avancerad flygning och begränsad avancerad flygning med svenskregistrerade luftfartyg samt med luftfartyg registrerade utomlands inom Sverige.

Grundform

LFS 2007:45

I kraft 2007-09-01. PDF 34 kB

Ändringar

LFS 2007:73

I kraft 2007-09-24. PDF 33 kB.

Ändr. 10 §.

TSFS 2016:68

I kraft 2016-08-25. PDF 149 kB.

Ändr. 1 §.