LFS 2007:28
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyguppvisning

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid anordnande av och deltagande i civila flyguppvisningar.

Grundform

LFS 2007:28

I kraft 2007-09-01. PDF 171 kB

Ändringar

TSFS 2014:39

I kraft 2014-07-01. PDF 25 kB.

Ändr. 2 §.