LFS 2007:24
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om instrumentflygprocedurer och höjdmätarinställning

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid flygning enligt instrumentflygreglerna (IFR-flygning). De ska också tillämpas för höjdmätarinställning vid flygning enligt visuellflygreglerna (VFR-flygning) som utförs på bestämda marschhöjder enligt BCL-T.

Grundform

LFS 2007:24

I kraft 2007-09-01. PDF 121 kB