TSFS 2020:29
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkesförarkompetens

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildningsverksamhet, grundutbildning, kunskapsprov, fortbildning och yrkeskompetensbevis enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Grundform

TSFS 2020:29

I kraft 2020-05-23. PDF 350 kB