TSFS 2013:12
Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis

Dessa föreskrifter ska tillämpas för 1. certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis som utfärdas av Transportstyrelsen och som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 2. certifikat och behörigheter för segelflygare och ballongflygare som utfärdas av Transportstyrelsen och som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 290/2012 men där nationella bestämmelser fortfarande gäller med grund i artikel 12, och 3. auktorisationer för språkkontrollanter och den som utför test för radiotelefonibehörighet.

Grundform

TSFS 2013:12

I kraft 2013-04-08. PDF 94 KB.

Ändringar

TSFS 2018:16

I kraft 2018-04-08. PDF 245 KB.

Upph. 19 §; ändr. 2, 11, 13, 16–18, 20–22, 27, 28, 33, 35 och 36 §§; ny 8 a §.

Till toppen