TSFS 2012:28
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m.

Dessa föreskrifter gäller tillstånd enligt 3 kap. 84 § trafikförordningen (1998:1276) att anordna tävling eller uppvisning på väg med cykel eller där sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § andra stycket trafikförordningen deltar.

Grundform

TSFS 2012:28

I kraft 2012-06-01. PDF 33 kB