TSFS 2011:25
Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet DE

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om innehållet i körkortsutbildningen för behörighet DE.

Grundform

TSFS 2011:25

I kraft 2011-04-01. PDF 120 KB.

Ändringar

TSFS 2012:57

I kraft 2013-01-19. PDF 86 KB.

Ändr. rubriken till föreskrifterna samt 2 kap. 2 §.

Till toppen