TSFS 2010:81
Transportstyrelsens föreskrifter om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den skylt som ett fordon enligt körkortsförordningen ska vara försedd med vid övningskörning.

Grundform

TSFS 2010:81

I kraft 2010-06-01. PDF 129 KB.

Ändringar

TSFS 2016:25

I kraft 2016-07-01. PDF 148 KB.

Ändr. 6 §.

Till toppen