Remiss av förslag till ändring av allmänna råd i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:122) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 31 mars 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-133 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen.
Synpunkterna ska vara tillhanda senast den 31 mars 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-133 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnvägsavdelningen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Lina Andersson, utredare, tel. 010-495 55 87 (till och med 24 februari 2023)
E-post: lina.andersson@transportstyrelsen.se

Per Andersson, utredare, tel. 010-495 56 40
E-post: per.andersson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!