Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 11, Annex 12 samt PANS-ATM (Doc 4444)

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 11, Annex 12 samt PANS-ATM (Doc 4444).

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2022/47 med förslag på nya och ändrade regler inom följande områden:

  • Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS),
  • remote air traffic services (ATS),
  • and special procedures for in-flight weather.

Här kan du läsa ICAO:s förslag i sin helhet

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 26 september 2022.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2022-3189.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Joel Johansson, ANS inspektör joel.johansson@transportstyrelsen.se

Tel. 010-495 30 59

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!