Remiss av förslag till nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

2023-05-22

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 15 augusti 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022:135 i ert svar. 

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 augusti 2023. 

Vänligen ange vårt diairenummer TSF 2022:135 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se 

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Caroline Petrini, miljöhandläggare
Caroline.petrini@transportstyrelsen.se
010-495 32 50

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se 
010-495 63 27