Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 9 oktober 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-108 i svaret.

Remissmaterial

MissivBeskrivning av avgiftsförändringar och föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 9 oktober 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-108 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
kontakt@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner:

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Luftfart:
Jon Priebe
Telefon: 010-495 32 04
E-post: jon.priebe@transportstyrelsen.se

Vägtrafik:
Charlotta Westerberg
Telefon: 010-495 65 56
charlotta.westerberg@transportstyrelsen.se

Övergripande frågor:
Malin Jönsson
Telefon: 010-495 61 47
E-post: malin.jonsson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!