Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:19) om betalning av sanktions- och överlastavgifter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 2 maj 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-151 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen.
Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 2 maj 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-151 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sara Lamminen Hedda, utredare, tel. 010-495 52 61
E-post: sara.lamminenhedda@transportstyrelsen.se

Björn Arrias, jurist, tel. 010-495 51 35
E-post: bjorn.arrias@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!