Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex och Docs

2023-01-12

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till nya och ändrade regler avseende konceptet FF-ICE (flight and flow – information for a collaborative environment).

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2022/108 med förslag på regler som möjliggör fortsatt utveckling av konceptet FF-ICE gällande färdplaneringssystemet, med syfte att optimera flygning i alla faser, till exempel i trajectory based operations (TBO).

Ändringar föreslås i:

  • Annex 2
  • Annex 10 vol II
  • Doc 4444 (PANS-ATM)
  • Doc 10066 (PANS-AIM)

Samt som konsekvens ändringar i :

  • Annex 1
  • Annex 6 parts I, II, III
  • Annex 11
  • Annex 16 vol IV
  • Doc 8168 vol III (PANS-OPS)
  • Doc 8400 (PANS-ABC)

Ta del av ICAO:s förslag i sin helhet

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 05 juni 2023.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2022-8936.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Ulrika Hjort,
ANS utredare

ulrika.hjort@transportstyrelsen.se

Tel. 010-495 31 62