Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 4, PANS-OPS (Doc 8168) vol I & II, samt PANS-AIM (Doc10066)

2023-02-08

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya regler.

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/7 med förslag på nya och ändrade regler gällande navigationsspecifikationer och noggrannheter för kartpresentation, prestandabaserade (PBN) instrumentinflygningsprocedurer för helikopter, höjder i instrumentprocedurer, samt kvalitetssäkring för procedurdesign och justering av kriterier.

Här kan du läsa ICAO:s förslag i sin helhet.

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna fram till senast den 05 juni 2023.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2023-709.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Niclas Andersson
Sakkunnig luftrum och inflygningsprocedurer
Sektionen för luftrum och flygplatser
niclas.andersson@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 32 82

Staffan Söderberg
Sektionschef
Sektionen för flygbolag
staffan.söderberg@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 38 08