Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 10 vol V

2023-06-08

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/47 med förslag på nya och ändrade regler för implementering av trådlös intern radiokommunikation (WAIC) mellan två eller flera enheter ombord ett enskilt luftfartyg.

Remissförslag

Remissförslaget hämtas på ICAO:s fillagringsyta.

Remissförslag

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna fram till senast den 01 november 2023.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2023-4396.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Morgan Sundell
ANS inspektör
Sektionen för flygtrafiktjänster
morgan.sundell@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 52 66