Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 10, Vol III

2023-01-12

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler Annex 10, Vol III.

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2022/106 med förslag på nya och ändrade regler för tilldelning av 24-bits adresser samt raderande av oanvända register F1 och F2.

Ta del av ICAO:s förslag i sin helhet

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna fram till senast den 5 juni 2023.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2022-8853.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Morgan Sundell,
ANS inspektör 
morgan.sundell@transportstyrelsen.se

Tel. 010-495 52 66