Remiss av förslag på första utgåvan av ICAO PANS-IM och nya och ändrade regler i Annex 3, Annex 4, Annex 10 vol II & III, Annex 15, PANS-ABC (Doc 8400), samt PANS-AIM (Doc10066)

2023-03-03

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya regler.

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/6 med förslag på nya och ändrade regler gällande hantering av luftfartsinformation (AIM), systemövergripande informationshantering (SWIM) och informationssäkerhet.

Här kan du läsa ICAO:s förslag i sin helhet

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna fram till senast den 05 juni 2023.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2023-1239.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Ulrika Hjort,
Utredare ANS
Sektionen för flygtrafiktjänster
ulrika.hjort@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 31 62