Remiss av förslag om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

2023-09-19

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 13 oktober 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-80 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 13 oktober 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-80 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

gas@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Susanne Thörn, gruppledare
susanne.thorn@transportstyrelsen.se
010-495 52 67

Björn Bengtsson, sakkunnig handläggare
bjorn.bengtsson@transportstyrelsen.se
010-495 62 82

George Tekmen, sakkunnig handläggare
george.tekmen@transportstyrelsen.se
010-495 55 73

Johnny Andersson, jurist
johnny.andersson@transportstyrelsen.se
010-495 36 94