Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 2, 3, 4, 6, del I, II och III, Annex 10 Volym I, Annex 11, 15, PANS-ATM, PANS-AIM och PANS-OPS Volym III

2023-09-11

ICAO har skickat ut en remiss State Letter 2023/57 med förslag på ändringar som rör ICAO Annex 2, 3, 4, 6, del I, II och III, Annex 10 Volym I, Annex 11, 15, PANS-ATM (ICAO Doc 4444), PANS-AIM (ICAO Doc 10066) och PANS-OPS (ICAO Doc 8168) Volym III.

De föreslagna ändringarna berör bl.a.:

  • Annex 6 del I relaterar bl.a. till definition på områdesnavigering (RNAV) och prestandabaserad navigering (PBN), rampinspektioner, position för slutpunkten för en flygning, regler om nödradiosändare (Emergency Locator Transmitter – ELT) samt vissa korrigeringar och editoriella ändringar.
  • I PANS-OPS Volym III föreslås regler gällande ombordutrustning för bansäkerhet (Runway Overrun Awareness and Alerting System - ROAAS).
  • Föreslagna ändringar i Annex 6 del II och III relaterar huvudsakligen till allmänflyg med helikoptrar, bl.a. ny rubrik på del III, förslag på införande av nya definitioner i del II som härrör från del III, konsekvensändringar och förklaringar m.a.a. att regler för allmänflyg med helikopter förs in i del II, omstrukturering av regler gällande allmänflyg med helikopter, rekommendation på installation av utrustning ROAAS för turbojetflygplan som används inom allmänflyg, samt vissa korrigeringar och editoriella ändringar.
  • Ändringar i ICAO Annex 2, 3, 4, Annex 10 Volym I, Annex 11, 15, PANS-ATM, PANS-AIM avser konsekvensändring m.a.a. föreslagna ändringar i definitionerna på RNAV och PBN.

Här kan du läsa ICAOs förslag i sin helhet

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna fram till senast den 8 januari 2024.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2023-5536.

Kontaktpersoner

Allmänna frågor om denna remiss - Annex 6 del I och PANS-OPS Volym III, konsekvensändringar i ICAO Annex 2, 3, 4, Annex 10 Volym I, Annex 11, 15, PANS-ATM, PANS-AIM

Jonas Gavelin
Flyginspektör
Sektionen för flygbolag
jonas.gavelin@transportstyrelsen.se
Tel. 010-4953665

Anders Ek
Flyginspektör
Sektionen för flygbolag
anders.ek@transportstyrelsen.se
Tel. 010-4956032

Frågor angående Annex 6 Part II och III

Mats Bernelind
Flyginspektör
Sektionen för allmänflyg och helikopter
mats.bernelind@transportstyrelsen.se
Tel. 010-4953611

Cecilia Ottosson
Flyginspektör
Sektionen för allmänflyg och helikopter
cecilia.ottosson@transportstyrelsen.se
Tel. 010-4953670

Juridiska frågor

Karin Schärman
Jurist
Enhet juridik luftfart
karin.scharman@transportstyrelsen.se
Tel. 010-4956325