Remiss av förslag från ICAO (State Letter, med nummer 2023.38) om ”miljöskydd och utsläpp från motorer”

2023-05-16

Det handlar om uppdatering av ANNEX 16 — ENVIRONMENTAL PROTECTION VOLUME IV — CARBON OFFSETTING AND REDUCTION SCHEME FOR INTERNATIONAL AVIATION (CORSIA), som behandlar minskning av CO2 utsläpp från flygplan. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 15 juli 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSL 2023-3410 i ert svar.

Remissmaterial

Remissförslaget hämtas på ICAO:s fillagringsyta.

Remissförslag

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 juli 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSL 2023-3410 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Niclas Friberg, Flygteknisk inspektör
niclas.friberg@transportstyrelsen.se
010-495 45 88