Omremiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lågflygning i svenskt luftrum

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 14 april 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-11 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 14 april 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-11 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Karl-Axel Edén, flyginspektör
karl-axel.eden@transportstyrelsen.se
010-495 36 79

Christer Ullvetter, seniorrådgivare
christer.ullvetter@transportstyrelsen.se
010-495 36 64

Karin Schärman, jurist
karin.scharman@transportstyrelsen.se
010-495 63 25

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!