Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om fast, svagt, blått ljus som visas från utryckningsfordon tillhörande Polismyndigheten

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 10 april 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-145 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen.
Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 10 april 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-145 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Box 7054
164 07  Kista

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Elena Belkow, utredare, tel. 010-495 64 31,
E-post: elena.belkow@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!