Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

14 nyhetsartiklar

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 4, PANS-OPS (Doc 8168) vol I & II, samt PANS-AIM (Doc10066)

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya regler.

Publicerades 2023-02-08

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 3 och införande av en ny PANS-MET, vilket får följdändringar till Annex 6 part I, II & III, Annex 10 vol II, Annex 11, Annex 15, PANS- ABC (Doc 8400), PANS-AIM (Doc10066), samt PANS-ATM (Doc 4444).

Publicerades 2023-02-01

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex och Docs

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till nya och ändrade regler avseende konceptet FF-ICE (flight and flow – information for a collaborative environment).

Publicerades 2023-01-12

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 10, Vol III

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler Annex 10, Vol III.

Publicerades 2023-01-12