Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 3 och införande av en ny PANS-MET, vilket får följdändringar till Annex 6 part I, II & III, Annex 10 vol II, Annex 11, Annex 15, PANS- ABC (Doc 8400), PANS-AIM (Doc10066), samt PANS-ATM (Doc 4444).

Publicerades 2023-02-01

Remiss av förslag till ändring av allmänna råd i föreskrifter om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 31 mars 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-133 i ert svar.

Publicerades 2023-01-27

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex och Docs

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till nya och ändrade regler avseende konceptet FF-ICE (flight and flow – information for a collaborative environment).

Publicerades 2023-01-12

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 10, Vol III

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler Annex 10, Vol III.

Publicerades 2023-01-12