Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 14 maj 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-141 i ert svar.

Publicerades 2023-03-30

Omremiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om amatörbyggnad av luftfartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 10 maj 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-84 i ert svar.

Publicerades 2023-03-29

Remiss av förslag på ändrade regler om godtagbara identitetshandlingar

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 10 maj 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-156 i ert svar.

Publicerades 2023-03-24

Remiss av förslag till ändring av (TSFS 2021:19) om betalning av sanktions- och överlastavgifter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 2 maj 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-151 i ert svar.

Publicerades 2023-03-17

Remiss av förslag till föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 21 april 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-138 i ert svar.

Publicerades 2023-03-10

Omremiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lågflygning i svenskt luftrum

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 14 april 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-11 i ert svar.

Publicerades 2023-03-09

Omremiss av förslag till kompletterande nationella föreskrifter om introduktionsflygningar

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 20 april 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-26 i ert svar.

Publicerades 2023-03-09

Remiss av förslag på första utgåvan av ICAO PANS-IM och nya och ändrade regler i Annex 3, Annex 4, Annex 10 vol II & III, Annex 15, PANS-ABC (Doc 8400), samt PANS-AIM (Doc10066)

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya regler.

Publicerades 2023-03-03

Remiss av förslag på ändrade regler om fast, svagt, blått ljus som visas från utryckningsfordon tillhörande Polismyndigheten

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 10 april 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-145 i ert svar.

Publicerades 2023-02-28

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 4, PANS-OPS (Doc 8168) vol I & II, samt PANS-AIM (Doc10066)

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya regler.

Publicerades 2023-02-08