Taxitrafik och redovisningscentraler för taxitrafik

2022-04-14

Transportstyrelsen har ett pågående föreskriftsarbete som innehåller en översyn av följande föreskrifter:

  • TSFS 2013:41 om taxitrafik
  • TSFS 2016:46 om redovisningscentraler för taxitrafik
  • TSFS 2016:47 om teknisk utrustning hos redovisningscentraler
  • TSFS 2016:48 om rapportering av uppgifter om taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon

Det främsta skälet till översynen är att Swedac kommer att uppdatera de tekniska kraven som ställs på kommande taxameterutrustningar i sina föreskrifter. Deras ändringar kommer bland annat att påverka vilka uppgifter som ska framgå av en körpassrapport. Uppgifter från körpassrapporten är sådana uppgifter som, på begäran, ska överföras till Skatteverket via en redovisningscentral. Detta innebär att Transportstyrelsen behöver ändra föreskrifterna om taxitrafik, eftersom det där regleras vilka uppgifter som ska skickas till en redovisningscentral. Det innebär att följdändringar behöver göras i föreskrifterna om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik.

Swedacs uppdateringar kan även påverka hur en taxameterutrustning ska användas, vilket är något som också regleras i föreskrifterna om taxitrafik. Ett exempel på en fråga som vi behöver utreda i detta sammanhang är användningen av papperskvitton och elektroniska kvitton.

Kontakt

Maria Åkerlund
Mejl: maria.akerlund@transportstyrelsen.se