Konvertering av fordon till alternativa drivmedel

Ändring av föreskrifter med anledning av konvertering till alternativa drivmedel.

Ett föreskriftsarbete med uppdatering av befintliga föreskrifter som hanterar konvertering av personbilar till etonoldrift och biogasdrift. Utöver det ingår att anpassa föreskrifterna till att underlätta konvertering generellt, till exempel när det gäller alternativa bränslen och eldrift.  

Arbetet förväntas pågå under hösten 2022 och våren 2023, och nya föreskrifter planeras att träda ikraft sommaren 2023.

Kontaktuppgifter

Per Öhlund
Mejl: per.ohlund@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-495 56 69

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!