Information om nya eller ändrade regler

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19)

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor och bil ombyggd till motorredskap klass II.

Publicerades 2023-11-23

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:62.

Publicerades 2023-11-20

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-10-31

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m.

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m.

Publicerades 2023-10-31

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:104) om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter (TSFS 2013:104) om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:56.

Publicerades 2023-10-31