Information om nya eller ändrade regler

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-02-28

Nya föreskrifter om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om utlämnande av körkort.

Publicerades 2023-01-30

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Publicerades 2023-01-25

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2022-12-29

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2022-11-29