Information om nya eller ändrade regler

35

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:122) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:122) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler).

Publicerades 2022-05-18

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2022-04-29

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:55) om flygande inspektion

Transportstyrelsen har gett ut ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2017:55) om flygande inspektion.

Publicerades 2022-04-29

Nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn, TSFS 2022:14 som träder i kraft den 1 juli 2022.

Publicerades 2022-03-29

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har gett ut ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.

Publicerades 2022-03-29

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsens har gett ut ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2022-03-29

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:93) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:93) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Publicerades 2022-03-11

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort

Publicerades 2022-02-28

Föreskrifter om ändrad giltighet av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:1) om tillfälligt undantag från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning

Transportstyrelsen har beslutat om ändrad giltighet av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:1) om tillfälligt undantag från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning.

Publicerades 2022-02-24

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:110) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i föreskrifterna (TSFS 2021:110) om ändring i föreskrifterna (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

Publicerades 2022-02-24

Till toppen