Information om nya eller ändrade regler

74

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2019-09-27

Nya föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:93) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Publicerades 2019-08-27

Ändringar i föreskrifterna om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort. 

Publicerades 2019-07-12

Nya föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar. 

Publicerades 2019-07-10

Tre nya ändringsförfattningar

Transportstyrelsen har gett ut tre nya ändringsförfattningar inom trafikslaget vägtrafik. Det är TSFS 2019:71, TSFS 2019:72 och TSFS 2019:73.

Publicerades 2019-07-04

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2019:67.

Publicerades 2019-06-28

Tre nya ändringsförfattningar

Transportstyrelsen har gett ut tre nya ändringsförfattningar inom trafikslaget vägtrafik. Det är TSFS 2019:68-70.

Publicerades 2019-06-28

Sex nya ändringsförfattningar

Transportstyrelsen har gett ut sex nya ändringsförfattningar inom trafikslaget vägtrafik. Det är TSFS 2019:61-66.

Publicerades 2019-06-27

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:36) om återföring av bensinångor på bensinstationer

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om återföring av bensinångor på bensinstationer, TSFS 2019:55.

Publicerades 2019-06-27

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret.

Publicerades 2019-06-27

Till toppen