Information om nya eller ändrade regler

53

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2018:100.

Publicerades 2018-12-27

Ändringar i avgiftsföreskrifterna (TSFS 2016:105)

Den 1 januari 2019 börjar nya ändringar i avgiftsföreskrifterna (TSFS 2016:105) att gälla.

Publicerades 2018-12-27

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (2017:120) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2018:94.

Publicerades 2018-11-29

Tre nya ändringsförfattningar

Transportstyrelsen har gett ut tre nya ändringsförfattningar inom trafikslaget vägtrafik. Det är TSFS 2018:91, TSFS 2018:92 och TSFS 2018:93.

Publicerades 2018-11-20

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (2017:120) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2018:87.

Publicerades 2018-10-25

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:104) om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg, TSFS 2018:86.

Publicerades 2018-10-12

Nya föreskrifter om hantering av kryptografiska nycklar

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter om hantering av kryptografiska nycklar och certifikat med mera för tillverkning av digitala färdskrivare, TSFS 2018:85.

Publicerades 2018-09-25

Nya och ändrade föreskrifter

Transportstyrelsen har gett ut två ändringsförfattningar och en ny grundförfattning, TSFS 2018:56, 2018:57 och TSFS 2018:58.

Publicerades 2018-09-21

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (2017:120) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2018:52.

Publicerades 2018-07-02

Ändrade föreskrifter om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter och allmänna råd som rör användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn, TSFS 2018:51.  

Publicerades 2018-06-08

Till toppen