Information om nya eller ändrade regler

16

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:127) om sammankoppling av bilar och släpvagnar

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar, TSFS 2019:143.

Publicerades 2019-12-20

Ändringar i föreskrifterna om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2019-12-20

Fyra nya ändringsförfattningar inom vägtrafik

Transportstyrelsen har gett ut fyra nya ändringsförfattningar inom vägtrafik.

Publicerades 2019-12-12

Nya föreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar, TSFS 2019:127.

Publicerades 2019-12-12

Nya föreskrifter om mopeder

Transportstyrelsen har gett ut två nya föreskrifter: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:132) om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:133) om godkännande av mopeder.

Publicerades 2019-12-12

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2019:125 och TSFS 2019:141, som träder i kraft den 1 januari 2020.

Publicerades 2019-12-04

Rättelse av ändringsföreskrifterna (TSFS 2019:106) om medicinska krav för innehav av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ett rättelseblad till ändringsföreskrifterna (TSFS 2019:106) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Publicerades 2019-11-27

Ändringar i föreskrifterna om utlämnande av körkort

Transportsstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2019-11-27

Ändringar i föreskrifterna om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2019-10-30

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:104) om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg, TSFS 2019:105

Publicerades 2019-10-24

Till toppen