Information om nya eller ändrade regler

67

Sex nya ändringsförfattningar

Transportstyrelsen har gett ut sex nya ändringsförfattningar inom trafikslaget vägtrafik. Det är TSFS 2019:61-66.

Publicerades 2019-06-27

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:36) om återföring av bensinångor på bensinstationer

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om återföring av bensinångor på bensinstationer, TSFS 2019:55.

Publicerades 2019-06-27

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret.

Publicerades 2019-06-27

Ändring i avgiftsföreskrifterna (TSFS 2016:105)

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:52, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Publicerades 2019-06-17

Ändringar i föreskrifterna (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2015:63) om registrering av fordon i vägtrafikregistret.

Publicerades 2019-06-17

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete, TSFS 2019:49.

Publicerades 2019-05-28

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2019:48.

Publicerades 2019-05-28

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till våra föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar. Även 9 kap. 3 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar ändras.

Publicerades 2019-05-06

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2019:43.

Publicerades 2019-04-29

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2019:35.

Publicerades 2019-03-29

Till toppen