Information om nya eller ändrade regler

80

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:125, som träder i kraft den 1 januari 2020.

Publicerades 2019-12-04

Rättelse av ändringsföreskrifterna (TSFS 2019:106) om medicinska krav för innehav av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ett rättelseblad till ändringsföreskrifterna (TSFS 2019:106) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Publicerades 2019-11-27

Ändringar i föreskrifterna om utlämnande av körkort

Transportsstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2019-11-27

Ändringar i föreskrifterna om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2019-10-30

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:104) om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg, TSFS 2019:105

Publicerades 2019-10-24

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m, TSFS 2019:106

Publicerades 2019-10-24

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2019-09-27

Nya föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:93) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Publicerades 2019-08-27

Ändringar i föreskrifterna om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort. 

Publicerades 2019-07-12

Nya föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar. 

Publicerades 2019-07-10

Till toppen