Information om nya eller ändrade regler

45

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (2017:120) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2018:52.

Publicerades 2018-07-02

Ändrade föreskrifter om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter och allmänna råd som rör användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn, TSFS 2018:51.  

Publicerades 2018-06-08

Nya föreskrifter om klimatbonusbilar

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter och allmänna råd om klimatbonusbilar, TSFS 2018:49. 

Publicerades 2018-05-31

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om besiktning

Transportstyrelsen har gett ut fyra ändringsföreskrifter om besiktning. De träder i kraft den 20 maj 2018.

Publicerades 2018-05-09

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (2017:120) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2018:43.

Publicerades 2018-04-27

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter som rör utlämnande av körkort, TSFS 2018:39.

Publicerades 2018-03-29

Föreskrifter om alkolås och medicinska krav för innehav av körkort

Transportstyrelsen har gett ut tre författningar gällande godkännande av alkolås, medicinska krav för innehav av körkort och innehav av körkort med villkor om alkolås, TSFS 2018:7-9.

Publicerades 2018-02-16

Ändrade föreskrifter om trafikskolor

Transportstyrelsen har gett ut föreskrifter (TSFS 2018:5) om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:65) om trafikskolor. De träder i kraft den 1 mars 2018.

Publicerades 2018-02-05

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie, TSFS 2017:123.

Publicerades 2018-02-01

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:120) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter som rör utlämnande av körkort, TSFS 2018:3.

Publicerades 2018-02-01

Till toppen