Information om nya eller ändrade regler

46

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2022-09-01

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM och om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter

  • (TSFS 2009:12) om utbildning av förare för behörighet AM och i
  • (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.

 

Publicerades 2022-09-01

Ändringar i föreskrifter med anledning av eCall

EU-direktiv 2014/45/EU har ändrats genom direktiv (EU) 2021/1717. Ändringen i direktivet avser uppdatering av vissa bestämmelser av fordonskategorier och tillägg av eCall. 

Publicerades 2022-08-23

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:4) om automatiserade fordon

Transportstyrelsen har gjort ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2021:4) om automatiserade fordon. 

Publicerades 2022-08-23

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar

Transportstyrelsen har gjort ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar.

Publicerades 2022-08-23

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gjort ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2022-08-01

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:49) om klimatbonusbilar

Transportstyrelsen har gjort ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:49) om klimatbonusbilar.

Publicerades 2022-07-04

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gjort ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2022-06-30

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:81) om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola

Transportstyrelsen har gjort ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2010:81) om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola.

Publicerades 2022-06-30

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning TSFS 2022:76.

Publicerades 2022-06-30

Till toppen