Information om nya eller ändrade regler

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om färd med odelbar last

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last samt styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:37) om färd med lång odelbar last, vilket har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2024:18 och TSFS 2024:19.

Publicerades 2024-04-19

Nya allmänna råd om undantag för färd med breda eller långa fordon

Transportstyrelsen har beslutat om nya allmänna råd om undantag för färd med breda eller långa fordon.

Publicerades 2024-04-19

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2024:1) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter (TSFS 2024:1) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2024-03-28

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2024:1) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter (TSFS 2024:1) om utlämnande av körkort.

Publicerades 2024-02-29

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar.

Publicerades 2024-02-15