Ändringar i avgiftsföreskrifterna, TSFS 2016:105

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2017:72, som träder i kraft den 1 juli.

Inom luftfartsområdet kommer vår tillsyn att utökas under året, vilket inte varit känt vid fastställande av avgifter för 2017. Vi kommer att utföra tillsyn över flygplatsavgifterna vilket innebär att vi ska ta ut avgifter för detta redan under året. Vi handlägger även ärenden avseende konvertering av piloternas certifikat från tredjeland vilket vi tidigare inte tagit ut avgifter för.

Även inom sjöfartsområdet har det uppkommit ändringar under året som gör att nya avgifter måste införas för att täcka våra kostnader.

Som följd av regeringens beslut om försöksverksamhet med självkörande fordon som träder i kraft den 1 juli 2017 föreslår vi att införa ny avgift för tillståndsprövning kopplad till denna verksamhet.

Ikraftträdande

Ändringarna som föreslås har olika ikraftträdande tidpunkter under året. Författningen träder i kraft den 1 september 2017 i fråga om 17 kap. 3 §, den 8 september 2017 i fråga om 24 kap. 19 a–c §§, och i övrigt den 1 juli 2017.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av ändringsförfattningen är ni välkomna att kontakta:

Luftfart:
Magnus Vik, 010-495 40 96
magnus.vik@transportstyrelsen.se

Sjöfart:
Jon Priebe, 010-495 32 04
jon.priebe@transportstyrelsen.se

Vägtrafik:
Erik Reuterhäll, 010-495 55 60
erik.reuterhall@transportstyrelsen.se

Övergripande frågor:
Jasmina Hasic, 010-495 40 08
jasmina.hasic@transportstyrelsen.se

Du hittar ändringsförfattningen för avgifter, TSFS 2017:72, i Transportstyrelsens föreskriftsdatabas.