Nytryck av föreskrifter om lotsning, TSFS 2017:88

2017-10-17

För att anpassa lotsplikten efter sjöfartens förutsättningar och med bibehållen sjösäkerhet möjliggöra morgondagens teknik- och miljöutveckling ser Transportstyrelsen över reglerna för lotsplikt.

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete för att göra ett nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning. Reglerna grundar sig på en utredning från 1983 och syftet med ändringarna är att resurserna för lotsning ska användas där behovet är som störst. Vår tanke är att en riskvärdering av lotsleder och fartygstrafik ska ligga till grund för bedömning av behovet av lots.

För att anpassa lotsplikten efter sjöfartens förutsättningar och med bibehållen sjösäkerhet möjliggöra morgondagens teknik- och miljöutveckling ser Transportstyrelsen över reglerna för lotsplikt för att de ska bli
• förenklade,
• moderniserade, och med ett
• riskbaserat synsätt

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om föreskriftsprojektet är du välkommen att kontakta oss.

Johan Skogwik
E-post: johan.skogwik@transporstyrelsen.se
Telefon: 010-495 33 37

Joakim Lindvall
E-post: joakim.lindvall@transporstyrelsen.se
Telefon: 010-495 65 24

Till toppen