Nytryck av SJÖFS 2003:17 om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg

2020-11-10

Transportstyrelsen har påbörjat ett nytt arbete med att revidera Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg SJÖFS 2003:17.

Avsikten med föreskriftsarbetet är att nu gällande Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2003:17) om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg upphävs och ersätts av ett nytryck i Transportstyrelsens författningssamling, samt uppdateras samtliga hänvisningar till EU direktiv och standarder som är föråldrade och inte giltiga längre. I samband med detta arbete revideras föreskrifterna i sin helhet så att de uppfyller dagens krav på tydlighet och innehåll.

Planerad remiss

Under hösten 2022.

Planerat ikraftträdande

2023.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om det arbete som sker i projektet är du välkommen att kontakta oss.

Charlotta Rennwandt, gruppledare
charlotta.rennwandt@transportstyrelsen.se

Saeed Mohebbi, sakhandläggare
saeed.mohebbi@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 3265

Till toppen