Ändring av fartyg i nationell sjöfart, TSFS 2017:26

2022-06-22

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (2017:26) om fartyg i nationell sjöfart, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:63.

Utgångspunkten avseende arbetsmiljö på fartyg är att samma regler bör gälla som för landbaserat arbete, utom när sjöfartens särskilda förhållanden påkallar andra bestämmelser. Ändringarna syftar till att sätta ikraft Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter avseende arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), som är beslutade och trädde ikraft den 1 januari 2021. Genom den aktuella ändringen kommer nuvarande hänvisning till AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformningar att utgå, då AFS 2020:1 ersätter bland annat den författningen.  

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen TSFS 2022:63 träder i kraft den 1 juli 2022. 

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av författningen är ni välkomna att kontakta:

Anna Bizzozero, gruppledare
Sjö- och luftfart, Sektionen för sjövärdighet
Anna.Bizzozero@transportstyrelsen.se

Yesim Atak, sakkunnig
Sjö- och luftfart, Sektionen för sjövärdighet
Yesim.Atak@transportstyrelsen.se

Karin Wahrby, jurist
Juridik, Enhet juridik sjöfart
Karin.Wahrby@transportstyrelsen.se

Ta del av de nya föreskrifterna på vår regelwebb:

TSFS 2022:63

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart

 

Till toppen