Information om nya eller ändrade regler

Ändringar i TSFS 2010:96 om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2023:8.

Publicerades 2023-03-23

Nya föreskrifter om lotsning

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om lotsning, TSFS 2022:94. Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2023.

Publicerades 2022-11-15