Konsoliderade regelverk

Du kan hitta konsoliderade regelverk på EASAs hemsida eller på EUR-lex hemsida.

Du hittar engelskspråkiga versioner av konsoliderade regler (AMC+GM) på EASAs hemsida - EASA Easy Access Rules

EUR-Lex:
Öppna följande länk och följ instruktionerna: EUR-Lex 

Sök i EUR-Lex efter konsoliderade versioner:

  • Klicka på "Enkel sökning" i vänstra kolumnen
  • Klicka på "Konsoliderad text" längst ner i vänstra kolumnen
  • Välj typ av rättsakt, t.ex. ”Förordning” och
    ange årtal och löpnummer i fälten (t.ex. 2008 och 216 för EG-förordning 216/2008).

Sök i EUR-Lex efter tvåspråkiga versioner

(då har inga ändringar arbetats in) eller konsoliderade versioner:

  • Klicka på "Enkel sökning" i vänstra kolumnen.
  • Klicka på "Hänvisningar till dokument" under Sökning på dokumentnummer i vänstra kolumnen.
  • Välj typ av rättsakt, t.ex. "Förordning" och ange årtal och löpnummer i fälten (t.ex. 2005 och 2096 för EG-förordning 2096/2005).
  • Klicka på "Bibliografiska uppgifter + text (visa två språkversioner samtidigt)". Längst ned på sidan finns förordningstexten (i html-format) på det språk du sökt på. Genom att t.ex. välja "EN" direkt ovanför texten visas ett nytt fönster med svensk och engelsk text i varsin kolumn. Ovanför html-texten finns information om både eventuella ändringar till och eventuella konsoliderade versioner av den eftersökta förordningen.