Aktuellt internationellt arbete

Transportstyrelsen bistår regeringen i internationellt samarbete där Sverige deltar. Vi deltar i EU-arbetet, framförallt i de genomförandekommittéer som kommissionen leder, men också i rådsarbetet. Vi är också aktiva inom FN-organet ICAO på regeringens uppdrag såväl som i andra internationella organisationer. Transportstyrelsen kommer ungefär en gång i kvartalet publicera en kort uppdatering av vad som är på gång i det internationella arbetet.

EU

På luftfartens område är det revidering av förordningen om skydd mot subventioner och illojal prissättning vid lufttrafiktjänster som är i fokus för rådsarbetet. 

Har du frågor om:

ICAO

Inom ICAO-arbetet deltar Transportstyrelsen löpande i regelutvecklingsarbetet genom ett antal paneler. Just nu är fokus på förberedelser inför Air Navigation Conference möte i oktober. Det absolut viktigaste är frågan om ett globalt marknadsbaserat styrmedel för att hantera luftfartens klimatpåverkan. Sverige deltar aktivt i detta arbete.

Har du frågor om ICAO: kontakta Niklas Nilsson