Föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik

Luftfartsstyrelsen föreskrift (LFS 2007:70) om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik uppdateras.

Luftfartsstyrelsen föreskrift (LFS 2007:70) om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik är en gammal föreskrift som ska uppdateras till en TSFS. Föreskriften handlar om rapportering av flygtrafik från svenska trafikflygplatser och i samband med uppdateringen kommer föreskriften ses över för att eventuellt samla in andra uppgifter som kan behövas i vårt arbete.

Föreskriften har varit ute på remiss och arbete med att uppdatera föreskriften pågår.

Föreskriftens ikraftträdande planeras under 2021.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta

Anders Johansson, gruppledare/sakkunnig
e-post: anders.o.johansson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!