Regelutveckling gällande utrustning och system för ATM/ANS

EASA har påbörjat utveckling av regelverk gällande krav på organisationer som tillverkar och designar markutrustning som används av flyglednings- och flygtrafiktjänster (ATM/ANS).

Förordning (EC) 552/2004 gällande driftskompatibilitet (interoperability) upphör helt att gälla den 12 september 2023. EASA har påbörjat regelutveckling på området genom publicering av regelförslag NPA 2022-09.

Läs mer om NPA 2022-09 på EASA’s webbplats.  

EASA inbjuder även till en workshop den 16 december 2022.

Inbjudan på EASA's webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!