Framtagande av föreskrift för U-space

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram en föreskrift för att reglera U-space i det svenska luftrummet.

 Den 19 maj 2021 beslutade EU om ett nytt gemensamt regelverk för U-space, (EU) 2021/664, som tillämpas från och med 26 januari 2023. Tillsammans med ramförordningen beslutades om två implementeringsförordningar, (EU) 2021/665 och (EU) 2021/666) som anger ändringar till (EU) 2017/373 om krav på flygtrafikledningen respektive om ändringar till (EU) 923/2012 om trafikregler för luftfarten. Den nya föreskriften avser komplettera detaljfrågor i de tre förordningarna. Den nya föreskriften om U-space avser omhänderta och reglera dessa detaljfrågor.

Föreskriftens ikraftträdande planeras till december 2025.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta

Jörgen Andersson, gruppledare
e-post: jorgen.andersson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!