Uppdaterade föreskrifter om begränsning av buller från underljudsplan

LFS 2005:47 planeras ersättas med en TSFS-föreskrift innehållande referenser till idag gällande EU-regler på området.

Idag regleras begränsning av buller från underljudsplan i LFS 2005:47. Dels tar föreskriften upp miljövärdighetsbevis och registrering av propellerdrivna flygplan med högsta startmassa på 8618 kg, och dels innehåller föreskriften förbud mot operationer av vissa jetmotordrivna underljudsplan (ICAO Annex 16, Volym I, kapitel 2).
LFS 2005:47 behöver både uppdateras med referenser till idag gällande EU-regler på området samt omarbetas till en föreskrift i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

Föreskriften planeras att skickas ut på remiss i april-maj 2022.

Föreskriftens ikraftträdande planeras till januari 2023.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:
Marie Hankanen, gruppledare
e-post: marie.hankanen@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!