Ändring i TSFS 2011:105 om operativ licens

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:105) om operativ licens.

Transportstyrelsen avser att göra en mindre ändring i föreskriften om operativ licens för att den ska överensstämma med vad som gäller om registrering av luftfartyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen.

Planerad remiss

Oktober 2023.

Planerat ikraftträdande

Januari 2024.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om det arbete som sker i projektet är du välkommen att kontakta oss.

Ingrid Almén, gruppledare
ingrid.almen@transportstyrelsen.se
010-495 36 17

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!