Pågående regelarbete

Översyn av samtliga helikopterflygplatsföreskrifter

Översynen syftar till att anpassa de svenska kraven i enlighet med de rekommendationer som framgår av ICAO Annex 14 vol II. Vi avser att konsolidera samtliga föreskrifter till en föreskrift som ska gälla för samtliga typer av helikopterflygplatser.

Publicerades 2023-11-16

Översyn av TSFS 2020:88 om markering av föremål som utgör en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan om ändringar

Transportstyrelsen har beslutat att utföra en översyn av Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:88) om markering av föremål som utgör en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan om ändringar.

Publicerades 2023-10-18

Ändringar i föreskrifter om flygvädertjänst (MET)

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:95) om flygvädertjänst (MET).

Publicerades 2023-09-15

Ändring i TSFS 2011:105 om operativ licens

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:105) om operativ licens.

Publicerades 2023-08-23

Ändringar i föreskrifter om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS).

Publicerades 2023-03-23