Pågående regelarbete

4 pågående regelarbeten.

Föreskrift om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS)

Det ska ske en översyn och uppdateringar av TSFS 2012:113 som ett led i förändringar i ekonomiska förutsättningar i avgiftssystemet samt en anpassning av föreskrifterna för att förtydliga flygplatsers berättigade ersättning för så kallad overhead.

Publicerades 2017-12-12

Föreskrifter för flygplatser i TSFS Luftfart Serie AGA

De svenska föreskrifterna för flygplatser i TSFS Luftfart Serie AGA ses över som en följd av nya EU-regler.

Publicerades 2017-07-04

Föreskrifter om certifikat och utbildning i TSFS Luftfart Serie PEL/FSTD

De svenska föreskrifterna om certifikat och utbildning i TSFS Luftfart Serie PEL/FSTD behöver ses över som en följd av nya EU-regler som ska börja tillämpas den 8 april 2018.

Publicerades 2017-05-09

Ändring av föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Med anledning av ny utgåva av Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI) från International Civil Aviation Organization (ICAO) pågår ett arbete med att ta fram nya föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Publicerades 2016-07-08

  • 1
Till toppen