Pågående regelarbete

5 pågående regelarbeten.

Föreskrifter om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:1) om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer ses över.

Publicerades 2018-05-07

Föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi

Föreskrifterna om radiotelefoni och fraseologi behöver ses över som en följd av nya EU-regler.

Publicerades 2018-03-08

Översyn av nationella regler som berörs av Del-NCC, Del-NCO och Del-SPO

Transportstyrelsen arbetar med en översyn av nationella operativa regler i TSFS för flygplan och helikopter som berörs av Del-NCC, Del-NCO och Del-SPO i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012.

Publicerades 2018-01-18

Föreskrifter för flygplatser i TSFS Luftfart Serie AGA

De svenska föreskrifterna för flygplatser i TSFS Luftfart Serie AGA ses över som en följd av nya EU-regler.

Publicerades 2017-07-04

Ändring av föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Med anledning av ny utgåva av Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI) från International Civil Aviation Organization (ICAO) pågår ett arbete med att ta fram nya föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Publicerades 2016-07-08

  • 1
Till toppen