Pågående regelarbete

7 pågående regelarbeten.

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftprojekt med syfte att införa ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis.

Publicerades 2022-02-09

Föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:36) om radiotelefoni och fraseologi uppdateras.

Publicerades 2022-02-02

Föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS)

Transportstyrelsen föreslår att avgiften för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage höjs från 40 kr till 46 kr.

Publicerades 2022-01-26

Uppdaterade föreskrifter om begränsning av buller från underljudsplan

LFS 2005:47 planeras ersättas med en TSFS-föreskrift innehållande referenser till idag gällande EU-regler på området.

Publicerades 2021-10-18

Nya föreskrifter inom serie PEL/FSTD - certifikat och utbildning för före detta militära luftfartyg

I dagsläget regleras krav för flygcertifikat för före detta militära luftfartyg nationellt genom en intern vägledning och det saknas nationella bestämmelser som reglerar detta.

Publicerades 2021-06-17

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:26) om UL-certifikat

Nu gällande föreskrifter (TSFS 2021:26) innehåller inte några bestämmelser för ultralätta helikoptrar. Arbetet syftar till att försöka ta fram bestämmelser för att även inkludera denna kategori luftfartyg i föreskrifterna.

Publicerades 2020-11-19

Föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik

Luftfartsstyrelsen föreskrift (LFS 2007:70) om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik uppdateras.

Publicerades 2019-11-18

  • 1
Till toppen