Pågående regelarbete

6 pågående regelarbeten.

Regelutveckling gällande utrustning och system för ATM/ANS

EASA har påbörjat utveckling av regelverk gällande krav på organisationer som tillverkar och designar markutrustning som används av flyglednings- och flygtrafiktjänster (ATM/ANS).

Publicerades 2022-09-05

Omarbetning av LFS 1998:84 (BCL-M 5.2) amatörbyggnad av luftfartyg

Transportstyrelsens föreskrifter om amatörbyggnad av luftfartyg omarbetas till en modern föreskrift för att följa den snabba utvecklingen av luftfartyg.

Publicerades 2022-06-28

Uppdaterade föreskrifter om begränsning av buller från underljudsplan

LFS 2005:47 planeras ersättas med en TSFS-föreskrift innehållande referenser till idag gällande EU-regler på området.

Publicerades 2021-10-18

Nya föreskrifter inom serie PEL/FSTD - certifikat och utbildning för före detta militära luftfartyg

I dagsläget regleras krav för flygcertifikat för före detta militära luftfartyg nationellt genom en intern vägledning och det saknas nationella bestämmelser som reglerar detta.

Publicerades 2021-06-17

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:26) om UL-certifikat

Nu gällande föreskrifter (TSFS 2021:26) innehåller inte några bestämmelser för ultralätta helikoptrar. Arbetet syftar till att försöka ta fram bestämmelser för att även inkludera denna kategori luftfartyg i föreskrifterna.

Publicerades 2020-11-19

Föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik

Luftfartsstyrelsen föreskrift (LFS 2007:70) om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik uppdateras.

Publicerades 2019-11-18

  • 1
Till toppen