Pågående regelarbete

Ändringar i föreskrifter om flygvädertjänst (MET)

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:95) om flygvädertjänst (MET).

Publicerades 2023-09-15

Ändring i TSFS 2011:105 om operativ licens

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:105) om operativ licens.

Publicerades 2023-08-23

Ändring i TSFS 2012:113 om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS)

Transportstyrelsen avser att ändra avgiften för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS) från 46 kr till 57 kr mot bakgrund av aktuella kostnads- och intäktsprognoser.

Publicerades 2023-06-21

Ändringar i föreskrifter om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS).

Publicerades 2023-03-23

Framtagande av föreskrift för U-space

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram en föreskrift för att reglera U-space i det svenska luftrummet.

Publicerades 2023-03-09