Upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:5) om behörighet och utbildning för eldrivna icke-komplexa flygplan

2021-11-26

Transportstyrelsen har publicerat en upphävande föreskrift TSFS 2021:112 som träder i kraft den 31 december 2021.

Ta del av den nya författningen

  • TSFS 2021:112 Föreskrifter om upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:5) om behörighet och utbildning för eldrivna icke-komplexa flygplan

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Sandra Aldin, regelkoordinator
sandra.aldin@transportstyrelsen.se
010-495 51 99

Hans Hermansson, flyginspektör
hans.hermansson@transportstyrelsen.se
010-495 38 24

Johnny Andersson, jurist
johnny.andersson@transportstyrelsen.se
010-495 36 94

Till toppen